1-2-3

Opening:  5. May 2017
6. May – 30. June 2017

Anna-Maria Bogner | Constantin Luser

Einführende Worte: Mag.art Katia Huemer

artepari
Galerie für zeitgenössische Kunst
Peter-Tunner-Gasse 60,
8020 Graz, Austria

www.artepari.com

SILENCE

Opening:  3. May 2017    7pm
4. May – 2. June 2017

Anna-Maria Bogner

Einführende Worte: Mag.art Barbara Pflanzner

Galerie Lindner
Schmalzhofgasse 13/3
1060 Wien, Austria

www.galerie-lindner.at

edition ROTE INSEL

START-UP! Multiples + Series

Opening:  27. April 2017
28. April – 27. May 2017

Anna-Maria Bogner, AT | Monika Brandmeier, DE | Jeongmoon Choi, KR | Anette Haas, DE | José Heerkens, NL | Riki Mijling, NL | Regine Schumann, DE |
Esther Stocker, IT | Denise Winter, DE | Susan York, US | Annett Zinsmeister, DE | Douglas Allsop, GB | Carlo Battisti, IT | Wolfgang Berndt, DE |
Hartmunt Böhm, DE | Stephan Ehrenhofer, AT | Gerhard Frömel, AT | Daniel Göttin, CH | Susan Philipsz, GB | Gilbert Hsiao, US | Ray Malone, IE |
Jan van Munster, NL | Julius Stahl, DE | Don Voisine, US | Peter Weber, DE | Anna Kubelik, CH | Friederike von Rauch, DE | Hansjörg Schneider, DE |
Tim Stapel, DE | Daniela Comani, IT | Natalie Reusser, CH | Dieter Balzer, DE | Willem Besselink, NL | Alain Biltereyst, BE | Robert Gschwandtner, AT

Dr. Julius | ap
Leberstraße 60
10829 Berlin, Germany

www.dr-julius.de